Društvene mreže

Stvaranje prisutnosti na društvenim mrežama značajno utiče na popularnost brenda i privlači posjetioce na Vaš website. Ideja o dosezanju do velikog broja potencijalnih klijenata širom svijeta putem drštvenih mreža je sve popularnija, iz dana u dan. Iz tog razloga značaj i uticaj koji društvene mreže imaju se ne smije zanemariti.

Grafički dizajn

Kad su u pitanju poslovne organizacije, grafički dizajn je glavni dio cijelog poslovnog procesa koji Vas povezuje sa ciljnom publikom. Grafički dizajn je odgovoran za kreiranje vizualnog identiteta organizacije. Vizualni identitet poslovne organizacije čine boje, logotip, pakiranja, tekstovi, slova.